Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong Công ty

Đăng bởi Trần Kim Hiền | 07:35 | 30/06/2022

Công ty Điện lực Bạc Liêu với chủ đề “Bạc Liêu - chuẩn bị nguồn nhân lực đón đầu tăng trưởng xanh”

Công ty Điện lực Bạc Liêu quá trình phát triển và đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương:

  Từ khi thành lập (năm 1997) đến nay, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư mở rộng lưới điện đến các vùng sâu, vùng xa… kết quả đạt được đường dây cao áp 110kV tăng hơn 4 lần, dung lượng TBA 110kV tăng hơn 24 lần, đường dây trung áp tăng hơn 12 lần, đường dây hạ áp tăng hơn 11 lần, dung lượng TBA tăng hơn 23 lần, tỷ lệ hộ dân có điện tăng hơn 13 lần. Đến nay tỉnh Bạc Liêu đạt 99,69% tỷ lệ hộ dân có điện, về cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Ngoài ra, để kịp thời đáp ứng giải tỏa công suất các dự án nguồn điện và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Bạc Liêu kịp thời tham mưu Tổng công ty Điện lực miền Nam chuẩn bị đầu tư thêm 2 công trình lưới điện 110kV: Công trình Trạm 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối trạm Hiệp Thành; Công trình Trạm 110kV Ngan Dừa và đường dây đấu nối trạm Ngan Dừa; tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2023 và thi công hoàn thành năm 2024.

  Nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Bạc Liêu thường xuyên được củng cố và kiện toàn, nhân sự được tuyển dụng và đào tạo giỏi về chuyên môn, tay nghề, vững vàng về chính trị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Công ty Điện lực Bạc Liêu đã nỗ lực nâng cao chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; từ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, đa dạng các kênh cung cấp dịch vụ theo hướng áp dụng công nghệ thông tin và cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, các thủ tục ngày càng đơn giản và thuận tiện hơn cho khách hàng. Xử lý kịp thời, nhanh chóng yêu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi. Kết quả, các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch đề ra.

  Ngoài nhiệm vụ cung cấp nguồn điện phục vụ cho đô thị, Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn chú trọng đầu tư mạng lưới điện cho các khu cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vực vùng sâu vùng xa:

  Với những thành tựu đạt được như trên, ngoài việc cung cấp đủ nguồn điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn liên tục... Công ty Điện lực Bạc Liêu luôn chú trọng đến công tác đầu tư lưới điện cho các khu cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vực vùng sâu, vùng xa, cụ thể:

  - Về đầu tư lưới điện cho các khu cụm công nghiệp, khu du lịch: theo quy hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu và tình hình thực tế triển khai của địa phương, ngành điện sẽ phối hợp đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng theo Luật Điện lực quy định, để kịp thời đáp ứng nhu cầu phụ tải của chủ đầu tư. Điển hình năm 2007 và  năm 2011, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã thực hiện đầu tư cấp điện cho Khu công nghiệp Trà Kha với tổng mức đầu tư gần 900 triệu đồng.

  - Về đầu tư lưới điện cho khu vực vùng sâu, vùng xa: đã đầu tư 1.782,06 km đường dây trung áp; 2.116,23 km đường dây hạ áp; tổng dung lượng trạm biến áp 47.060,5 KVA; tổng vốn đầu tư khoảng 477,81 tỷ đồng, góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn có điện đạt 99,55% và 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về xây dựng nông thôn mới.

  - Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng điện năng và đảm bảo an toàn sử dụng điện đối với các hộ câu phụ, cũng như giảm chi phí cho khách hàng câu phụ được hưởng đúng giá điện của ngành điện bán trực tiếp. Từ năm 2016 đến năm 2021, Công ty thực hiện xóa 22.989 hộ câu phụ với số tiền là 54,81 tỷ đồng.

  Mục tiêu phát triển mở rộng mạng lưới điện – chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Bạc Liêu để đáp ứng tốc độ phát triển của tỉnh Bạc Liêu ngày càng nhanh: 

  Mục tiêu phát triển mở rộng mạng lưới điện: Với mục tiêu phát triển mở rộng mạng lưới điện và phát triển điện đi trước một bước” để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã đăng ký Đề án “Kế hoạch  phát  triển lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam đến năm 2030” để làm cơ sở thực hiện đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.195,9 tỷ đồng, với khối lượng dự kiến đầu tư như sau:

  + Lưới điện 110kV: 275,32 km đường dây 110kV, tổng dung lượng TBA 366 MVA và tổng mức đầu tư khoảng 1.551,3 tỷ đồng.

  + Lưới điện 22kV: 1.028,82 km đường dây trung áp, tổng dung lượng TBA 96,33 MVA và tổng mức đầu tư khoảng 1.644,6 tỷ đồng

  Các danh mục lưới điện dự kiến đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực Bạc Liêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá về nhu cầu sử dụng điện của tỉnh nhằm hoàn thiện kết cấu lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu điện một số khu vực tăng trưởng phụ tải cao (như huyện Đông Hải, huyện Hòa Bình, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu đang phát triển mạnh về nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và du lịch…), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời mái nhà đem đến nguồn lợi doanh thu cho người dân và ngân sách tỉnh tăng cao.

  Mục tiêu chiến lược đào tạo nguồn nhân lực: Để đáp ứng nhu cầu phát triển lưới điện và công tác dịch vụ khách hàng trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào đào tạo vận hành các thiết bị mới, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh như: quản lý vận hành trạm biến áp 110kV không người trực, vệ sinh và sửa chữa điện nóng (không cần cắt điện)… Ngoài ra, Công ty còn vận dụng công nghệ thông tin trong quản lý như các phần mềm đo ghi từ xa, quản lý vận hành lưới điện thông minh… nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh.

  Công ty Điện lực Bạc Liêu sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu:

  Với vai trò, nhiệm vụ của ngành điện là phải đảm bảo cung cấp điện để phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong thời gian qua, việc đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu luôn được Công ty Điện lực Bạc Liêu quan tâm thực hiện.

  Đối với các Doanh nghiệp khi đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu, ngành điện Bạc Liêu luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cung ứng điện, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải theo yêu cầu, sẵn sàng hỗ trợ với các Sở, ban ngành địa phương và Doanh nghiệp lập phương án cấp điện và thỏa thuận đấu nối vào lưới điện quốc gia theo phân cấp và phối hợp thực hiện đầu tư theo Luật Điện lực quy định.

  Ngoài ra, ngành điện liên tục cải cách về quy trình, thủ tục nội bộ, triển khai đa dạng và đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trong công tác chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh áp dụng các dịch vụ trực tuyến để thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng, giúp đưa các dịch vụ điện đến gần với Doanh nghiệp và người dân. Hiện nay thời gian cấp điện trung bình của Công ty Điện lực Bạc Liêu là 2,672 ngày/khách hàng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022./.

  Một số hình ảnh công tác đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu:

 

 

Trần Kim Hiền

 


TIN LIÊN QUAN

(15:59 - 27/01/2023)

Hội nghị người lao động Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2023

  Vào chiều ngày 17/01/2023, Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu...

(10:58 - 17/01/2023)

Sự kiện Hội nghị người lao động

  Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2023, Điện lực Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Hội...

(10:57 - 17/01/2023)

Lan tỏa yêu thương – Nối dài sự sống

  Sáng ngày 13/01/2023, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ...

(10:56 - 17/01/2023)

Điện lực Hồng Dân tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

  Sáng ngày 11/01/2023, được sự cho phép của Công ty Điện lực...

(10:07 - 17/01/2023)

Thông báo Giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2023

(10:25 - 16/01/2023)

ĐIỆN LỰC ĐÔNG HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

  Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị người...

(15:42 - 12/01/2023)

Ngành điện đầu tư lưới điện đáp ứng nhu cầu các hộ chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

  Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Tổng công...

(15:40 - 12/01/2023)

Hội nghị người lao động Điện lực Giá Rai năm 2023

  Vào chiều ngày 11/01/2023, Điện lực Giá Rai đã tổ chức Hội...

(11:00 - 12/01/2023)

Hội nghị Người lao động Điện lực Phước Long năm 2023

  Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo, vào...

(13:38 - 10/01/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

  Năm 2022, trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến...