Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 07:21 | 27/07/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Tư vấn Quản lý dự án các công trình kiến trúc năm 2022 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc năm 2022 – Công ty Điện lực Bạc Liêu

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng kiểm định Miền Nam.

2. Giá trúng thầu:

+ Giá chưa thuế GTGT:

90.906.545 đồng

+ Thuế GTGT (10%)   :

9.090.655 đồng

Tổng cộng đã bao gồm thuế GTGT:

99.997.200 đồng

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn, hai trăm đồng.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Tiến độ Quản lý dự án: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được phê duyệt quyết toán hoàn thành (áp dụng cho từng công trình).

6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...