Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 14:55 | 27/07/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 1: Mua sắm máy biến áp siêu giảm tổn thất

- Gói thầu số 2: Mua sắm LBS và Recloser

- Gói thầu số 3: Mua sắm Thiết bị đóng cắt tụ

2. Tên nhà thầu trúng thầu:

- Gói thầu số 1: Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức

- Gói thầu số 2: Công ty TNHH Khang Việt Long

- Gói thầu số 3: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Vạn Xuân

3. Giá trúng thầu (đã có thuế GTGT):

- Gói thầu số 1: 2.995.380.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi  nghìn đồng

- Gói thầu số 2: 464.400.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng

- Gói thầu số 3: 477.144.000 đồng

Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

6. Tiến độ thực hiện:

- Gói thầu số 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)

- Gói thầu số 2: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)

- Gói thầu số 3: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)

7. Địa điểm thực hiện: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...