Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 07:26 | 01/08/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh và lái xe 06 tháng cuối năm 2022 Công ty Điện lực Bạc Liêu

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Bảo vệ Phú Thành.

2. Giá trúng thầu (đã có thuế GTGT 10%): 349.911.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm mười một nghìn đồng). Trong đó: + Giá chưa thuế GTGT: 318.100.909 đồng. + Thuế GTGT 10%: 31.810.091 đồng.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Thời gian cung cấp dịch vụ: 153 ngày kể từ ngày 01/8/2022.

6. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:29 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm rèm cuốn phòng làm việc

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...