Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 15:14 | 04/08/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Phụ kiện lưới điện và dây cáp điện các loại

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dây và Cáp điện Đại Long.

  2. Giá trúng thầu (đã có thuế GTGT): 1.091.023.740 VND.

  Bằng chữ: Một tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu, không trăm hai mươi ba nghìn, bảy trăm bốn mươi đồng.

  (Chi tiết giá trúng thầu theo phụ lục đính kèm)

  3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  5. Tiến độ giao hàng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

  6. Địa điểm giao hàng: Tại kho Vật tư Công ty Điện lực Bạc Liêu – Số 22, đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


TIN LIÊN QUAN

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:29 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm rèm cuốn phòng làm việc

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...