Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:41 | 09/08/2022

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210270

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 7 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ các sự kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 và Kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân khóa X.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 7 là 104.790.468 kW.h, tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 là 698.796.212 kW.h, tăng 7,22% % so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 57,04% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h).

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 7, phát triển 690 khách hàng mới. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Công ty phát triển được 5.475 khách hàng với tổng mức đầu tư là 9,416 tỷ đồng. Trong đó: 4.703 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 772 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 360 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 7/2022, phát triển mới 08 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,50 ngày/khách hàng. Lũy kế 7 tháng, toàn Công ty phát triển mới 51 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,634 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,23 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 và tốt hơn 0,256 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 với thời gian cấp điện trung bình là 4,115 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,029 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 và tốt hơn 0,885 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 với thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,35 ngày/khách hàng, cao hơn 0,579 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 và tốt hơn 1,65 ngày/khách so với quy định (5 ngày/khách hàng); Khu vực nông thôn là 3,935 ngày/khách hàng, cao hơn 0,063 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 và tốt hơn 1,065 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  5. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 7 (thực hiện/kế hoạch tháng): Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,4224/0,9250 lần; Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 123,3212/141,4106 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,4135/0,6483 lần. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022: MAIFI là 1,1377/7,12 lần; SAIDI là 766,9143/1.566 phút; SAIFI là 3,1292/6,94 lần, các chỉ tiêu trên (thực hiện/kế hoạch) đạt kế hoạch.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 7 là 2.484.513 kW.h. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 16.596.715 kW.h, bằng 2,38% sản lượng điện thương phẩm, tăng 2,15% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Công tác dịch vụ khách hàng: Trong tháng 7 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 38.480/38.708 yêu cầu từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH), còn 228 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,59%) do nguyên nhân khách quan. Tỷ lệ yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết đạt 99,41% (kế hoạch 96%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,99% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,67% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 98,72% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,63% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 65,39% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 7 là 94,21%, thấp hơn 0,79% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%) và tốt hơn 21,42% so với cùng kỳ năm 2021.

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Kế hoạch ĐTXD năm 2022 là 41 công trình, với tổng giá trị là 143,767 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/7/2022, đã hoàn thành 12 công trình, với giá trị thực hiện 27,124 tỷ đồng, đạt 18,87 so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 8 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Lập kế hoạch thực hiện công tác sửa chữa bảo trì lưới điện để nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời phối hợp tốt giữa các đơn vị công tác nhằm giảm thiểu số lần cắt điện và phạm vi mất điện do công tác.

  - Đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn và liên tục phục vụ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI; Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ III - Bạc Liêu 2022; Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

  2. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng tháng 8 năm 2022 là 114.165.625 kW.h.

  3. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

  Kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2022: Phát triển 800 khách hàng mới. Trong đó: 600 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 100 khách hàng nuôi tôm).

  4. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,7 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4 ngày/khách hàng.

  5. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch thực hiện tháng 8 năm 2022:

  - Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,3520 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 33,0635 phút.

  - Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,3083 lần.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Tuyên truyền các quy định pháp luật trong sử dụng điện trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 80% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 66% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 8/2022 là 94,5% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  Kế hoạch tháng 8 năm 2022, có 10 công trình tiếp tục thi công; chuẩn bị khởi công 06 công trình./.


TIN LIÊN QUAN

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:46 - 09/05/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:38 - 12/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:48 - 11/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(15:17 - 11/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(16:33 - 08/11/2021)

TCBC-Công ty Điện lực Bạc Liêu: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

  Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(07:28 - 12/10/2021)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

  Trong tháng 9 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...