Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi | 14:34 | 26/08/2022

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới doanh nghiệp số

  Thực hiện lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0), công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ điện một cách nhanh chóng, hiệu quả.

  Ông Nguyễn Công Hầu - Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, tổng công ty xác định rõ mục tiêu ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 nhằm cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, hướng tới là một doanh nghiệp số, trong đó lấy khách hàng sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, minh bạch; vận hành hệ thống tin cậy với công nghệ tự động hoá hiện đại; kết nối liên thông các quy trình nội bộ và cộng tác với khách hàng/đối tác; vận hành thích ứng với nền kinh tế số hiện đại.

  Thời gian qua, EVNSPC đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đến nay đã mang lại hiệu quả. Tổng công ty đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng trên website www.cskh.evnspc.vn; Cổng thông tin Dịch vụ công Quốc gia; kết nối với trung tâm hành chính công 21 tỉnh, thành phố phía Nam theo phương thức “một cửa liên thông”  đáp ứng nhanh chóng nhu cầu sử dụng điện của người dân.

EVNSPC ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng

  Cũng theo ông Nguyễn Công Hầu, hiện nay EVNSPC đang bám sát tiến độ xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử của các địa phương 21 tỉnh, thành phố phía Nam để chủ động kết nối liên thông 1 cửa đến hệ thống dịch vụ công của các UBND địa phương, nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp điện đối với khách hàng, đồng thời hoàn thành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của ngành Điện.

  EVNSPC đã thay đổi dần hình thức thanh toán tiền mặt, thay vào đó là thanh toán qua ngân hàng, tổ chức thanh toán trung gian. Đến nay, tổng công ty đã hợp tác kết nối với trên 30 tổ chức thanh toán trung gian với mục tiêu phấn đấu đưa tỷ lệ khách hàng nộp tiền qua các hình thức thanh toán điện tử trong giai đoạn 2022-2025 trên 90%.

  Bên cạnh đó, EVNSPC cũng đã ứng dụng công nghệ đo đếm điện năng tiên tiến, thông minh; sử dụng công nghệ công tơ đọc và thu thập dữ liệu từ xa để cải tiến dịch vụ phục vụ khách hàng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ chỉ tiêu rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

  Trong vận hành hệ thống, EVNSPC đã triển khai hệ thống SCADA; xây dựng các trạm biến áp không người trực; trung tâm điều khiển từ xa tại các đơn vị. Tổng công ty cũng đã bước đầu xây dựng bản đồ GIS và dữ liệu lớn (Big data), từ đó xây dựng thành công một loạt các hệ thống ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả làm việc giữa doanh nghiệp – doanh nghiệp trong toàn tổng công ty như: Hệ thống Thông tin Quản lý Khách hàng (CMIS), Hệ thống Thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa (MDMS), Hệ thống Kiểm tra giám sát mua bán điện trong lĩnh vực kinh doanh; Hệ thống Quản lý kỹ thuật nguồn điện và lưới điện (PMIS), Hệ thống quản lý tính toán độ tin cậy lưới điện (OMS); Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA); Hệ thống GIS 110kV, GIS 220kV; Hệ thống giám sát an toàn qua hình ảnh trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật và an toàn;…

  Trong quản trị doanh nghiệp, EVNSPC đã hoàn thành xây dựng kiến trúc tổng thể về ứng dụng và CSDL quản trị doanh nghiệp phục vụ lập các báo cáo phân tích, quản trị, điều hành tự động của toàn EVNSPC có liên thông với kho dữ liệu chung của EVN để khai thác hiệu quả các hệ thống quarn lý doanh nghiệp.

  Ông Nguyễn Công Hầu khẳng định, EVNSPC nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của ứng dụng khoa học công nghệ, CNTT và tự động hóa làm nền tảng “hạ tầng cơ sở” cho định hướng phát triển và hiện đại hoá mọi mặt hoạt động. Tổng công ty đã xác định đây là các yếu tố quan trọng không thể thiếu của từng đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN giao, đưa tổng công ty thay đổi mạnh về tăng năng suất lao động, ứng dụng công nghệ hướng đến doanh nghiệp số.

Nguồn: https://www.evn.com.vn/


TIN LIÊN QUAN

(09:29 - 25/11/2022)

“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”

  Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực...

(08:24 - 04/11/2022)

HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CỦA NGÀNH ĐIỆN

  Trong thời gian qua, những nỗ lực của các cán bộ nhân viên...

(10:34 - 02/11/2022)

Nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2021-2022

  Là thông tin đáng chú ý từ cuộc họp rà...

(07:21 - 01/11/2022)

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Trong 05 nhiệm vụ khung về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và an...

(07:21 - 01/11/2022)

EVNSPC HỢP TÁC VIETTEL THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM

  Ngày 20/10/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Tổng...

(07:21 - 01/11/2022)

ĐÁP ỨNG TRUYỀN THÔNG THỜI CÔNG NGHỆ SỐ

  Một trong những nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp Tổng công ty...

(07:21 - 01/11/2022)

EVNSPC: CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

  Thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng thời phấn đấu trở...

(07:33 - 14/10/2022)

EVN NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM 2022

  Chiều ngày 9/10/2022 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam...

(10:50 - 22/09/2022)

EVN SỬ DỤNG MẬT KHẨU MẠNH

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(10:49 - 12/09/2022)

EVNSPC CHUYỂN BIẾN NHANH VÀ MẠNH TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU QUẢN TRỊ

  Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ...