Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 09:13 | 12/09/2022

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210270

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 8 năm 2022, mặc dù thời tiết mưa nhiều kèm theo giông sét, làm ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải và phân phối. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) vẫn nỗ lực đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đạt đô thị loại V và Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã Châu Thới và xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI; Ngày Hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ III - Bạc Liêu 2022; Hội thi Nhà Nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

  2. Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 8/2022 là 111.663.196 kW.h (bao gồm điện nhận từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, điện gió và điện mặt trời mái nhà), giảm 1,31% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng sản lượng điện nhận toàn Công ty là 866.008.582 kW.h, tăng 5,95% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng lớn nhất (ngày 16/6/2022) 4.213.778 kW.h, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2021.

  3. Sản lượng điện thương phẩm: Thực hiện tháng 8 là 104.906.073 kW.h, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đạt 803.702.285 kW.h, tăng 6,39% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 65,61% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h). Điện thương phẩm tăng trưởng dương, do xã hội thích nghi an toàn với dịch bệnh Covid-19, kinh tế được phục hồi nên không còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, các thành phần chiếm tỷ trọng cao như Quản lý – Tiêu dùng (45,50%) tăng 7,45%; Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản (23,32%) tăng 8,87%; các thành phần còn lại (Công nghiệp – xây dựng; Thương nghiệp – Khách sạn – Nhà hàng; Khác) tăng từ 0,70 – 10%.

  4. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm: Trong tháng 8, phát triển 718 khách hàng mới. Lũy kế 8 tháng, Công ty phát triển được 6.193 khách hàng với tổng mức đầu tư là 10,713 tỷ đồng. Trong đó: 5.309 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 884 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 391 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 8/2022, phát triển mới 06 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,333 ngày/khách hàng. Lũy kế 8 tháng, toàn Công ty phát triển mới 57 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,603 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,266 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 và tốt hơn 0,287 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình là 4,069 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,062 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021 và tốt hơn 0,931 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,335 ngày/khách hàng; Khu vực nông thôn là 3,968 ngày/khách hàng và đạt so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 8 là 2.517.018 kW.h. Lũy kế 8 tháng, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 19.113.733 kW.h, bằng 2,38% sản lượng điện thương phẩm, tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Công tác dịch vụ khách hàng: Trong tháng 8 năm 2022, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 44.142/44.398 yêu cầu từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH), đạt tỷ lệ 99,42% yêu cầu khách hàng được thực hiện đúng thời gian Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết (96%). Còn 257 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,58%) do nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,99% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,87% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 98,04% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,85% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 67,26% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 8 là 94,88%, thấp hơn 0,12% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%) và tốt hơn 61,35% so với cùng kỳ năm 2021 (33,52%).

  9. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Tám tháng đầu năm 2022, Công ty đã khởi công 17/28 công trình và hoàn thành đóng điện 10 công trình lưới điện trung, hạ thế (bao gồm: 04 công trình đường dây trung áp lộ ra các trạm 110/22kV Bạc Liêu, Hồng Dân, Đông Hải; 02 công trình nâng cấp đường dây trung áp; 01 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia các khu vực vùng lõm thuộc tỉnh Bạc Liêu; 02 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc thuộc tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017-2018; 01 công trình cấp điện cho các hộ câu phụ) góp phần giảm tổn thất điện năng, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Tính đến hết tháng 8/2022, Công ty đã hoàn thành 20/23 mục tiêu, đạt 89,62% kế hoạch thực hiện công tác CĐS Tổng công ty Điện lực miền Nam giao. Trong đó, gồm 6 lĩnh vực: Quản trị nội bộ hoàn thành 100%; Truyền thông và Chuyển đổi nhận thức (100%); Đầu tư xây dựng (100%); Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng (99,85%); Kỹ thuật và An toàn (87,86);Viễn thông và Công nghệ thông tin (50%).

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 9 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  Trong tháng 9/2022, Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm điện mùa mưa, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h để kịp thời ứng phó thiên tai bão lũ, cũng như các tình huống quá tải cục bộ, xử lý kịp thời sự cố, tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

  Mặc dù vậy, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành lưới điện, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, Công ty tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối (buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h00 đến 23h00); đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn….

  2. Sản lượng điện nhận: Dự kiến sản lượng toàn Công ty tháng 9 năm 2022 là 108.000.000 kW.h, tăng 5,31% so với cùng kỳ (102.557.050 kW.h), sản lượng bình quân ngày 3.373.896 kW.h/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 185,56 MW.

  3. Sản lượng điện thương phẩm: Dự báo sản lượng toàn Công ty tháng 9 năm 2022 là 108.325.000 kW.h, tăng 6,36% so với cùng kỳ (101.846.754 kWh).

  4. Phát triển khách hàng – Khách hàng nuôi tôm:

  Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2022: Phát triển 900 khách hàng mới. Trong đó: 700 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt (có 100 khách hàng nuôi tôm).

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 9 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,4 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 3,9 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,4 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4 ngày/khách hàng.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Phối hợp cung cấp tài liệu tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan truyền thông của địa phương để tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 99% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99%(kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 68% (kế hoạch 65%).

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các xã và ấp trong tỉnh.

  -  Triển khai công tác đổi lịch ghi chỉ số công tơ các khách hàng trạm chuyên dùng.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Kế hoạch thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 9/2022 là 94,90% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  - Hoàn thành việc lắp đặt và đóng điện  đưa vào vận hành máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110/22kV Đông Hải.

  - Tiếp tục tập trung thi công các công trình cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân: Công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực thành phố Bạc Liêu; khu vực các xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây,  khu vực phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019-2020; Công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực các xã Phong Thạnh A, Tân Phong, Phong Tân và thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 (991/PCBL-VTCNTT ngày 23/02/2022), nhằm ứng dụng có hiệu quả công tác này vào trong quá trình điều hành SXKD tại đơn vị./.


TIN LIÊN QUAN

(07:37 - 17/05/2023)

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2023, VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2023

(07:35 - 17/05/2023)

HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA ĐỐI MẶT NHIỀU KHÓ KHĂN KHI THỜI TIẾT NẮNG NÓNG GAY GẮT KÉO DÀI TRÊN DIỆN RỘNG

        Qua theo dõi về tình hình vận...

(07:35 - 17/05/2023)

TCBC: MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN: CĂNG THẲNG CUNG ỨNG ĐIỆN CÁC THÁNG MÙA KHÔ

        Ngày 13/5/2023, Thủ tướng Chính phủ...

(09:13 - 12/09/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(17:58 - 26/07/2022)

TCBC-EVN: KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

(15:24 - 17/01/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2021 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) thực hiện kế hoạch...

(09:00 - 14/12/2021)

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 11 THÁNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

  Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty)...

(19:39 - 29/08/2021)

TCBC: EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,...

(19:33 - 29/08/2021)

TCBC: Giá nhiên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất và mua điện của EVN tăng hơn 16.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020

  Theo số liệu thống kê, trong tháng 7/2021 và 20 ngày đầu tháng 8/2021, giá nhiên liệu...

(10:09 - 03/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện lần 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

  Trong thời gian từ cuối tháng 4 trở lại đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang có...