Tin tức & hoạt động

Chuyển đổi số

Đăng bởi | 10:49 | 12/09/2022

EVNSPC CHUYỂN BIẾN NHANH VÀ MẠNH TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU QUẢN TRỊ

  Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, EVNSPC luôn xác định mục tiêu trọng tâm về xây dựng nâng cao các giải pháp phân tích dữ liệu thông minh Business Intelligence (BI) hình thành công cụ để cải tiến không ngừng hoạt động quản trị doanh nghiệp ở các cấp trong toàn Tổng công ty là khâu then chốt để thực thi thành công lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ đã được EVN đề ra

  Nhu cầu phân tích dữ liệu hiện nay đã trở nên vô cùng cấp thiết, các dữ liệu không chỉ đơn thuần là tập hợp những con số; thay vào đó, việc trực quan những dữ liệu giúp Lãnh đạo doanh nghiệp cùng các bộ phận nghiệp vụ so sánh, tổng kết, đánh giá và đưa ra những quyết định chính xác. Khi những báo cáo ngày một nhiều mất quá nhiều thời gian để đánh giá thông qua những báo cáo truyền thống, đó cũng là lúc những công cụ phân tích và trực quan dữ liệu được ứng dụng để phân tích nâng cao hiệu quả quản lý điều hành doanh nghiệp.

  Trên cơ sở đó EVNSPC đã xây dựng và đưa vào ứng dụng Hệ thống Thông tin quản trị EVNSPC phiên bản 1.0 (EVNSPC Tableau-BI 1.0) với mục tiêu cải tiến hoạt động quản trị cho Lãnh đạo ở các cấp trong tổng hợp, phân tích, so sánh dữ liệu thực hiện với chỉ tiêu kế hoạch từ đó có thể đưa ra quyết định điều hành nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

BI- giúp EVN SPC thuận lợi kiểm soát khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và khai thác một cách hiệu quả

  Việc triển khai ứng dụng hệ thống EVNSPC Tableau-BI 1.0 đồng bộ xuyên suốt ở tất cả các cấp trong toàn EVNSPC đem lại cho EVNSPC rất nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, trong đó:

  • Nâng cấp thay thế các hệ thống báo cáo quản trị điều hành hiện tại bằng một cổng thông tin hỗ trợ điều hành thống nhất chung trong toàn EVNSPC qua công cụ Tableau-BI mạnh về phân tích dữ liệu, đồ họa, trực quan, dữ liệu Online.
  • Hoàn thành phân tích 99 chỉ tiêu và xây dựng hơn 200 báo cáo/Dashboard BI.
  • Sử dụng các Dashboard BI để tiến hành đánh giá, xếp hạng Top 10 Công ty Điện lực thực hiện cao/thấp tại các kỳ giao ban định kỳ hàng tháng.
  • Các biểu báo cáo linh hoạt, đa chiều giúp Lãnh đạo và các bộ phận chức năng phụ trách nghiệp vụ thay đổi kỹ năng điều hành từ kinh nghiệm chủ quan qua cách điều hành dựa trên số liệu và thông tin chính xác thu được từ dữ liệu trực quan
  • Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng và phát triển, đáp ứng các tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin, hạn chế các rủi ro trong doanh nghiệp. Là nền tảng quan trọng cho lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp mà EVNSPC quyết tâm hoàn thành vào năm 2022
  • Nâng cao nhận thức của CBNV các Ban chức năng tại Cơ quan Tổng công ty về ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao trải nghiệm người dùng. Đối với CBCNV sử dụng hệ thống đã tự thiết kế được các báo cáo/Dashboard một cách linh động trong thao tác xử lý bằng cách thực hiện kéo thả báo cáo, phân tích dữ liệu đa chiều, xây dựng Dashboard theo ý muốn.

 

EVNSPC tập huấn khai thác sử dụng hệ thống Tableau-BI ver 1.0 cho các đơn vị thành viên

  EVN SPC đang trên lộ trình thực hiện mục tiêu điện tử hóa toàn bộ quá trình giao dịch của ngành Điện với khách hàng và trong nội bộ theo định hướng cuả EVN. Với việc triển khai hệ thống báo cáo quản trị thông minh Tableau-BI  đem đến cho EVNSPC và các đơn vị thành viên những thông tin, báo cáo với thời gian thực thay thế các phương thức báo cáo thủ công trước đây từ đó giúp tăng cường đáng kể khả năng quản trị của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp làm tiền đề để EVNSPC tiếp tục triển khai thành công các mục tiêu ứng dụng CNTT, công nghệ mới phù hợp với xu hướng xử lý dữ liệu lớn (Bigdata) hướng đến doanh nghiệp số theo đúng lộ trình EVN đã đề ra vào cuối năm 2022.

Nguồn: https://evnspc.vn/


TIN LIÊN QUAN

(09:29 - 25/11/2022)

“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”

  Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực...

(08:24 - 04/11/2022)

HIỆU QUẢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN CỦA NGÀNH ĐIỆN

  Trong thời gian qua, những nỗ lực của các cán bộ nhân viên...

(10:34 - 02/11/2022)

Nhiều hạng mục chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất đã đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2021-2022

  Là thông tin đáng chú ý từ cuộc họp rà...

(07:21 - 01/11/2022)

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG

  Trong 05 nhiệm vụ khung về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và an...

(07:21 - 01/11/2022)

EVNSPC HỢP TÁC VIETTEL THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM

  Ngày 20/10/2022, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và Tổng...

(07:21 - 01/11/2022)

ĐÁP ỨNG TRUYỀN THÔNG THỜI CÔNG NGHỆ SỐ

  Một trong những nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp Tổng công ty...

(07:21 - 01/11/2022)

EVNSPC: CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN

  Thực hiện lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng thời phấn đấu trở...

(07:33 - 14/10/2022)

EVN NHẬN GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM NĂM 2022

  Chiều ngày 9/10/2022 tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam...

(10:50 - 22/09/2022)

EVN SỬ DỤNG MẬT KHẨU MẠNH

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách...

(10:49 - 12/09/2022)

EVNSPC CHUYỂN BIẾN NHANH VÀ MẠNH TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU QUẢN TRỊ

  Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ...