Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 08:34 | 15/09/2022

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200

Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

3. Thời gian thực hiện hợp đồng:180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Tên dự án:Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

5. Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty Điện lực Bạc Liêu

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành HSMT: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2022.

9. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

10. Phát hành 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu./.


TIN LIÊN QUAN

(15:30 - 11/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:08 - 08/03/2023)

TBMT: Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:56 - 06/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 7: Mua sắm thiết bị đóng cắt trung, hạ thế các loại năm 2023.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:14 - 06/03/2023)

TBMT: Gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát các công trình lưới điện ngoài dự án 2081 năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:48 - 23/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại năm 2023; Gói thầu số 2: Mua sắm phụ kiện mắc dây đặt điện các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:15 - 08/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 8: Mua sắm dây cáp điện các loại cho công tác dự phòng xử lý sự cố, SCTX năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:20 - 08/02/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dụng cụ thể dục thể thao cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:58 - 07/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Mua sắm dây cáp điện các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2023; Gói thầu số 5: Mua sắm sứ cách điện các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...