Tin tức & hoạt động

Các văn bản pháp lý

Đăng bởi | 17:03 | 27/09/2022

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

  1. Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15, ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/9/2022.

  2. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, ngày 15/8/2022 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/10/2022.

  3. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP, ngày 23/8/2022 của Chính phủ về “Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh”. Hiệu lực: Từ ngày 10/10/2022.

  Lưu ý: Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định.

  - Bên cạnh đó, các hành vi bị nghiêm cấm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân như sau: Cố ý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin, dữ liệu không đầy đủ, không chính xác làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu; Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu; Khai thác, sử dụng, tiết lộ thông tin trong Cơ sở dữ liệu trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi; Phá hủy, phá hoại, làm hư hỏng hoặc hủy hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin.

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện thông tin trong Cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu điện tử và hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ bằng giấy thì cơ quan cập nhật dữ liệu phải tiến hành kiểm tra, cập nhật bổ sung, điều chỉnh.

  4. Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ về “Quy định về định danh và xác thực điện tử”. Hiệu lực: Từ ngày 20/10/2022.

  5. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, ngày 16/9/2022 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế”. Hiệu lực: Kể từ ngày ký.

  6. Thông tư số 50/2022/TT-BTC, ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP, ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”. Hiệu lực: Từ ngày 01/10/2022.

  7. Thông tư số 55/2022/TT-BTC, ngày 24/8/2022 của Bộ Tài chính về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới”. Hiệu lực: Từ ngày 08/10/2022.

  8. Thông tư số 57/2022/TT-BTC, ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp”. Hiệu lực: Từ ngày 31/10/2022.

  9. Thông tư số 13/2022/TT-BCT, ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương về “Bãi bỏ Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT, ngày 02/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện”. Hiệu lực: Từ ngày 18/10/2022.

  Tài liệu: Cổng thông tin QH (Quochoi.vn), Cổng thông tin CP (http://vanban.chinhphu.vn), vanbanluat.vn; thuvienphapluat.vn; luatvietnam.vn; vbpl.vn.


TIN LIÊN QUAN

(11:40 - 26/05/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 6/2023

(10:14 - 26/04/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 5/2023

(07:10 - 28/03/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 4/2023

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công dân tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(16:22 - 24/03/2023)

Nội quy tiếp công nhân viên chức lao động tại Công ty Điện lực Bạc Liêu

(07:10 - 24/02/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực tháng 3/2023

(07:08 - 27/01/2023)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 02/2023

(10:12 - 27/12/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

(07:14 - 28/11/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

(14:09 - 24/10/2022)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 11/2022