Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 11:03 | 13/10/2022

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210270

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 9 năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là đảm bảo điện phục vụ kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

  2. Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 9/2022 là 104.896.486 kW.h (bao gồm điện nhận từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, điện gió và điện mặt trời mái nhà), tăng 2,28% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng sản lượng điện nhận toàn Công ty là 973.905.047 kW.h, tăng 5,88% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm, sản lượng ngày lớn nhất là 4.213.778 kW.h (ngày 16/6/2022) và công suất ngày lớn nhất (Pmax) là 197,91 MW (ngày 27/4/2022), tăng 5,16% so với Pmax năm 2021.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Thực hiện tháng 9 là 107.789.360 kW.h, tăng 5,83 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đạt 911.491.645 kW.h, tăng 6,32 % so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 74,41 % so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h). Điện thương phẩm tăng trưởng cao chủ yếu do các thành phần chiếm tỷ trọng cao như Quản lý – Tiêu dùng (45,23%) tăng 7%; Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản (23,24%) tăng 7,22%.

  4. Phát triển khách hàng: Trong tháng 9, phát triển 588 khách hàng mới. Lũy kế 9 tháng, Công ty phát triển được 6.781 khách hàng với tổng mức đầu tư là 11,456 tỷ đồng. Trong đó: 5.809 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 972 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 416 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 9/2022, phát triển mới 19 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,789 ngày/khách hàng. Lũy kế 9 tháng, toàn Công ty phát triển mới 76 khách hàng, với thời gian cấp điện trung bình 2,649 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,234 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 và tốt hơn 0,241 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4,129 ngày/khách hàng và tốt hơn 0,871 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  - Khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,224 ngày/khách hàng; Khu vực nông thôn là 3,987 ngày/khách hàng và đạt so với quy định (5 ngày/khách hàng).

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 9 là 2.568.407 kW.h. Lũy kế 9 tháng, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 21.682.140 kW.h, bằng 2,38% sản lượng điện thương phẩm, tăng 1,20% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Công tác dịch vụ khách hàng: Công ty hiện cung cấp điện đến 263.525 khách hàng (trong đó có 242.366 khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 21.159 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). Trong tháng 9, tiếp nhận và xử lý đúng hạn 5.137/5.168 yêu cầu, đạt 99,40 % tổng số yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH). Lũy kế 9 tháng, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý 49.018/49.309 yêu cầu, đạt 99,41% yêu cầu khách hàng được giải quyết đúng hạn cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (96%). Còn 291 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,59%) do nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,99% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,96% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 97,25% (kế hoạch 60%); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,96% (kế hoạch 100%); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 70,17% (kế hoạch 65%).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty tháng 9 là 98,93%, tốt hơn 3,93 % so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%) và tốt hơn 21,96 % so với cùng kỳ năm 2021 (76,97 %).

  9. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Trong tháng 9, đóng điện 01 công trình. Lũy kế 9 tháng, Công ty đã khởi công 18/28 công trình và hoàn thành đóng điện 11 công trình lưới điện trung, hạ thế (bao gồm: 01 công trình máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110/22kV Đông Hải; 04 công trình đường dây trung áp lộ ra các trạm 110/22kV Bạc Liêu, Hồng Dân, Đông Hải; 02 công trình nâng cấp đường dây trung áp; 01 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia các khu vực vùng lõm thuộc tỉnh Bạc Liêu; 02 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia thuộc tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017-2018; 01 công trình cấp điện cho các hộ câu phụ) góp phần giảm tổn thất điện năng, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Lũy kế 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 90,55% kế hoạch thực hiện công tác CĐS Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, gồm 6 lĩnh vực. Trong đó, có 03 lĩnh vực đã hoàn thành 100% gồm Quản trị nội bộ; Truyền thông và Chuyển đổi nhận thức; Đầu tư xây dựng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 10 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện. Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành lưới điện, Công ty Điện lực Bạc Liêu tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

  2. Sản lượng điện nhận: Dự kiến sản lượng toàn Công ty tháng 10 năm 2022 là 107.400.954 kW.h, tăng 2,28% so với cùng kỳ (105.005.663 kW.h), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 167,36 MW.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Dự báo sản lượng toàn Công ty tháng 10 năm 2022 là 101.000.000 kW.h, tăng 5,07% so với cùng kỳ (96.124.277 kW.h).

  4. Phát triển khách hàng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 10 năm 2022: Phát triển 700 khách hàng mới. Trong đó, 500 khách hàng sinh hoạt; 200 khách hàng ngoài sinh hoạt.

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 10 năm 2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,5 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 3,8 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,5 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4,5 ngày/khách hàng.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Phối hợp Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở Công ty tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm tại các trường học trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến cho khách hàng khi đến giao dịch tại Điện lực và qua các phương tiện truyền thông.

  - Tiếp tục chuẩn hóa thông tin khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) và hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH và App Zalo.

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các xã và ấp trong tỉnh.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Dự kiến tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty tháng 10/2022 là 98% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tập trung thi công: Công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực thành phố Bạc Liêu; khu vực các xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh Tây, Phong Thạnh A, Phong Tân khu vực phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, nhằm ứng dụng có hiệu quả công tác này vào trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị./.


TIN LIÊN QUAN

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...

(13:47 - 09/06/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2022

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...