Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 07:12 | 20/10/2022

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Bạc Liêu – Địa chỉ: 39 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tên tài sản: Vật tư thiết bị và tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

4. Giá khởi điểm: 4.359.109.638 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, một trăm lẻ chín nghìn, sáu trăm ba mươi tám đồng). Chưa bao gồm thuế GTGT.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá:

          - Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 10/10/2022.

          - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM.

6. Đơn vị trúng đấu giá:  Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt - Địa chỉ: Lô số 7, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Giá trúng đấu giá tài sản: 5.599.109.638 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, một trăm lẻ chín nghìn, sáu trăm ba mươi tám đồng). Chưa bao gồm thuế GTGT./.


TIN LIÊN QUAN

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:17 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm máy biến áp cho công trình ngoài 2081 2022 - đợt 3

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:15 - 04/11/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:54 - 01/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 4: Xây lắp công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và phục vụ tái cấu trúc tự động hoá lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:12 - 20/10/2022)

Thông báo đơn vị trúng đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(11:04 - 10/10/2022)

TBMT: Gói thầu Cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu công tơ từ xa qua thiết bị modem

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:28 - 21/09/2022)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý

(07:21 - 20/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm lịch xuân Quý Mão năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:34 - 15/09/2022)

TBMT: Gói thầu Mua sắm camera đo nhiệt độ từ xa năm 2022 trong Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...