Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 07:15 | 04/11/2022

TBMT: Gói thầu Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 2210216 – Fax : 0291 3824200

Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Tên dự án: Mua sắm dây văng chống rơi dây của Công ty Điện lực Bạc Liêu

5. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành E-HSYCBG: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2022.

9. Địa điểm phát hành E-HSYCBG: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

10. Phát hành 01 bộ E-HSYCBG: Miễn phí.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu./.


TIN LIÊN QUAN

(15:30 - 11/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:08 - 08/03/2023)

TBMT: Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:56 - 06/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 7: Mua sắm thiết bị đóng cắt trung, hạ thế các loại năm 2023.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:14 - 06/03/2023)

TBMT: Gói thầu Tư vấn giám sát khảo sát các công trình lưới điện ngoài dự án 2081 năm 2022

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:48 - 23/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm phụ kiện lưới điện các loại năm 2023; Gói thầu số 2: Mua sắm phụ kiện mắc dây đặt điện các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:15 - 08/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 8: Mua sắm dây cáp điện các loại cho công tác dự phòng xử lý sự cố, SCTX năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:20 - 08/02/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm dụng cụ thể dục thể thao cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:58 - 07/02/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Mua sắm dây cáp điện các loại cho công tác mắc dây đặt điện năm 2023; Gói thầu số 5: Mua sắm sứ cách điện các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:10 - 06/01/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm Hộp công tơ các loại năm 2023 và Gói thầu Mua sắm Trụ điện và đà cản các loại năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:19 - 07/11/2022)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...