Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 13:19 | 07/11/2022

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2, thuộc công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 2210216 – Fax: 0291 3824200

Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: gói thầu số 3: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2.

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. (trong đó tiến độ thi công: 60 ngày kể từ ngày khởi công trừ ngày lễ, tết theo quy định).

2. Tên dự án: công trình Cải tạo khu vực kho vật tư giai đoạn 2.

3. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2022.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

9. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng giấy bảo lãnh của Ngân hàng hợp pháp.

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2022.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.


TIN LIÊN QUAN

(10:03 - 01/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Nâng cấp đường dây trung áp tuyến 482.5.4 từ trụ 482/56/106/06 đến trụ 482/56/106/42 đấu nối mạch vòng lộ ra trạm 110/22kV Hiệp Thành và trạm 110/22kV Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:40 - 30/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng đường dây trung áp lộ ra trạm 110/22kV Hiệp Thành đấu nối tuyến 483

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:07 - 23/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng mạch vòng đấu nối tuyến 475BL và tuyến 481.2, tuyến 481.2 và tuyến 475ST (tuyến kinh Cà Lăm, Sóc Trăng)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:11 - 12/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng Mạch 2 tuyến 472BL.1 đấu nối trạm 110/22kV Hòa Bình và các tuyến 472BL.9, 474G.8

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:57 - 04/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023; Gói thầu số 2: Mua sắm Sứ cách điện các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023; Gói thầu số 4: Mua sắm dây cáp điện các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:27 - 28/04/2023)

TBMT: Cung cấp dịch vụ bảo vệ 08 tháng cuối năm 2023 các trạm 110kV không người trực vận hành thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:42 - 26/04/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:52 - 24/04/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm bình giữ nhiệt

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:30 - 11/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:08 - 08/03/2023)

TBMT: Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...