Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 07:13 | 09/01/2023

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210270

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2022:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 10/2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là phục vụ Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bạc Liêu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.

  2. Sản lượng điện nhận: Sản lượng điện nhận tháng 10/2022 là 106.716.927 kW.h (bao gồm điện nhận từ Tổng công ty Điện lực miền Nam, điện gió và điện mặt trời mái nhà), tăng 4,89% so với tháng 9/2022. Lũy kế 10 tháng, sản lượng điện nhận toàn Công ty là 1.080.621.974 kW.h, tăng 5,44% so với cùng kỳ (1.024.908.197 kW.h). Tính từ đầu năm, sản lượng ngày lớn nhất là 4.213.778 kW.h (ngày 16/6/2022) và công suất ngày lớn nhất (Pmax) là 197,91 MW (ngày 27/4/2022), tăng 1,08% so với Pmax năm 2021.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Thực hiện tháng 10/2022 là 103.418.406 kW.h, giảm 4,10% so với tháng 9/2022. Lũy kế 10 tháng đạt 1.014.910.051 kW.h, tăng 6,45% so với cùng kỳ (953.395.963 kWh) và đạt 82,85% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (1.225.000.000 kW.h). Điện thương phẩm tăng trưởng nhiều chủ yếu do các thành phần chiếm tỷ trọng cao như Quản lý – Tiêu dùng (44,86%) tăng 6,30%; Nông – Lâm nghiệp – Thủy sản (23,40%) tăng 8,59%.

  4. Phát triển khách hàng: Trong tháng 10/2022, phát triển 706 khách hàng mới. Lũy kế 10 tháng, Công ty phát triển được 7.487 khách hàng với tổng mức đầu tư là 12,5 tỷ đồng. Trong đó: 6.411 khách hàng gắn mới sinh hoạt; 1.076 khách hàng gắn mới ngoài sinh hoạt (trong đó có 437 khách hàng gắn mới để nuôi tôm).

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng: Tháng 10/2022, phát triển mới 07 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình 2,714 ngày/khách hàng. Lũy kế 10 tháng, toàn Công ty phát triển mới 83 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình 2,655 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,242 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021 và tốt hơn 0,235 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (2,89 ngày/khách hàng).

  - Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 4,147 ngày/khách hàng và tốt hơn 0,853 ngày/khách hàng so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,063 ngày/khách hàng so với cùng kỳ 2021.

  - Khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 3,00 ngày/khách hàng, bằng so với quy định (3 ngày), cao hơn 0,179 ngày/khách hàng so với cùng  kỳ năm 2021; Khu vực nông thôn là 4,020 ngày/khách hàng và đạt so với quy định (5 ngày/khách hàng), cao hơn 0,151 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2021.

  6. Về tiết kiệm điện: Tiết kiệm điện tháng 10/2022 là 2.477.646 kW.h, tăng 5,31% so với cùng kỳ năm 2021 (2.352.819 kWh) và giảm 3,53% so với tháng 9/2022 (2.568.407 kWh). Lũy kế 10 tháng, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 24.159.786 kW.h, bằng 2,38% sản lượng điện thương phẩm, tăng 1,60% so với cùng kỳ năm 2021 (23.778.643 kWh) và đạt kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Công tác dịch vụ khách hàng: Công ty hiện cung cấp điện đến 263.901 khách hàng (trong đó có 242.679 khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 21.222 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). Trong tháng 10/2022, tiếp nhận 4.877 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH), giảm 291 yêu cầu so với tháng 9/2022 và xử lý đúng hạn 4.854/4.877 yêu cầu, đạt 99,53%. Lũy kế 10 tháng, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý đúng hạn 53.872/54.186 yêu cầu, đạt 99,42% yêu cầu khách hàng được giải quyết đúng hạn cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (96%). Còn 315 yêu cầu xử lý trễ hạn (chiếm 0,58%) do nguyên nhân khách quan.

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 99,99% (bằng so với tháng 9/2022); Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,84% (giảm 0,12% so với tháng 9/2022); Tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 96,75% (giảm 0,50% so với tháng 9/2022); Tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,81% (giảm 0,15% so với tháng 9/2022); Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua “App CSKH và App Zalo Tổng công ty Điện lực miền Nam” đạt 72,64% (tăng 2,47% so với tháng 9/2022).

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty tháng 10/2022 là 96,39%, tốt hơn 1,39% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95,00%). Thấp hơn 2,54% so với tháng 9/2022 (98,93%) và tốt hơn 16,73% so với cùng kỳ năm 2021 (79,66%).

  9. Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD): Trong tháng 10/2022, đã hoàn thành và đóng điện 02 công trình lưới điện trung, hạ thế. Lũy kế 10 tháng, Công ty đã khởi công 18/29 công trình và hoàn thành đóng điện 13 công trình (bao gồm: 01 công trình máy biến áp T2 – Trạm biến áp 110/22kV Đông Hải; 03 công trình đường dây trung áp lộ ra các trạm 110/22kV Bạc Liêu, Hồng Dân, Đông Hải; 02 công trình nâng cấp đường dây trung áp; 06 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia thuộc tỉnh Bạc Liêu (dự án 2081); 01 công trình cấp điện cho các hộ câu phụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Lũy kế 10 tháng, Công ty đã hoàn thành 90,79% kế hoạch thực hiện CĐS Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, tăng 0,24% so với tháng 9/2022. Trong đó, có 03/06 lĩnh vực đã hoàn thành 100% gồm Quản trị nội bộ; Truyền thông và Chuyển đổi nhận thức; Đầu tư xây dựng.

  II. Một số nhiệm vụ công tác của Công ty Điện lực Bạc Liêu trong tháng 11 năm 2022:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  - Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và các công trình điện.

  - Đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn và liên tục phục vụ Hội chợ Công nghiệp - Thương Mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh kết hợp thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023; Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

  2. Sản lượng điện nhận: Dự kiến sản lượng toàn Công ty tháng 11/2022 là 96.559.116 kW.h, tăng 1,63% so với cùng kỳ (95.011.000 kW.h), công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 166,85 MW.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Dự kiến sản lượng toàn Công ty tháng 11/2022 là 101.000.000 kW.h, tăng 5,88% so với cùng kỳ (95.390.914 kW.h).

  4. Phát triển khách hàng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 11/2022: Phát triển 850 khách hàng mới. Trong đó, 600 khách hàng sinh hoạt và 250 khách hàng ngoài sinh hoạt.

  5. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch thực hiện tháng 11/2022: Khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,8 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 3,9 ngày/khách hàng; Khách hàng mua điện sinh hoạt, với thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 2,7 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 4,6 ngày/khách hàng.

  6. Công tác tiết kiệm điện:

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực.

  - Khắc phục các bảng pano tuyên truyền cố định bị hư hỏng, lem mờ nội dung nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

  - Phối hợp các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm tại các trường học trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần.

  - Phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia Cuộc thi ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong thanh thiếu niên năm 2022.

  7. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá các dịch vụ điện trực tuyến đến khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông, phát decal tuyên truyền thanh toán tiền điện qua ví ZaloPay.

  - Tiếp tục quảng bá và hướng dẫn khách hàng cài đặt App CSKH.

  - Đẩy mạnh công tác “không thu tiền điện tại nhà khách hàng” tại các ấp và xã trong tỉnh.

  8. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Dự kiến tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn Công ty tháng 11/2022 là 97% (kế hoạch 95%).

  9. Về công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD):

  - Khởi công 01 công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2021.

  - Công ty tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công các công trình cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực thành phố Bạc Liêu; Xây dựng đường dây trung áp lộ ra trạm 110/22kV Đông Hải đấu nối tuyến 471ĐH.

  10. Công tác chuyển đổi số (CĐS): Tiếp tục thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, nhằm ứng dụng có hiệu quả công tác này vào trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị./.


TIN LIÊN QUAN

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:16 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(07:13 - 09/01/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 13/10/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:41 - 09/08/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:03 - 08/07/2022)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ...