Dịch vụ khách hàng

Chương trình Tri ân khách hàng

Đăng bởi | 08:03 | 29/11/2022

INFOGRAPHIC: EVN TRIỂN KHAI THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2022

  Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay sẽ cơ bản diễn ra trong tháng 11 và 12 năm 2022 với các hoạt động, sự kiện chính là hướng tới tất cả các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh & dịch vụ khách hàng; hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Nguồn: https://evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(08:11 - 29/11/2022)

BỘ NHẬN DIỆN TUẦN LỄ HỒNG EVN LẦN VIII - NĂM 2022

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII - năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

(08:09 - 29/11/2022)

BỘ NHẬN DIỆN CHƯƠNG TRÌNH THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2022

Bộ nhận diện chương trình Tháng tri ân khách hàng - năm 2022 của...

(08:03 - 29/11/2022)

INFOGRAPHIC: EVN TRIỂN KHAI THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2022

  Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay sẽ cơ...