Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Đăng bởi Trần Văn Thế Trung | 13:20 | 02/12/2022

Kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022 tại Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty

  Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Trác Văn Minh – Bí thư Chi bộ, thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022 của Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty

  Ngày 28/11/2022, Chi bộ 2 - Cơ quan Công ty đã tiến hành tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022, nhằm để đánh giá những nội dung đạt được về công tác xây dựng đảng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm; đồng thời đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra hướng khắc phục.

  Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được Chi bộ thực hiện một cách nghiêm túc, dân chủ, khách quan, toàn diện, thẳng thắn, cầu thị, triệt để khắc phục trình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “vĩ hòa vi quý”. Theo tuần tự, đồng chí Trác Văn Minh – Bí thư Chi bộ, thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022 và dự thảo báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, để tất cả đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, sau đó từng đồng chí đảng viên thực hiện tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước tập thể đảng viên Chi bộ theo đúng các nội dung Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu.

  Có thể nói, công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên cuối năm chính là dịp để mỗi tổ chức Đảng, cá nhân đảng viên tự soi, tự sửa lại mình. Mỗi tổ chức Đảng và bản thân mỗi đảng viên cần nêu cao hơn nữa tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự phát huy tính dân chủ trong đảng. Có như vậy công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên mới thật sự nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tinh thần phấn đấu của đảng viên./.

 

Trần Văn Thế Trung - Phòng Kỹ thuật


TIN LIÊN QUAN

(16:08 - 19/01/2023)

Chi bộ Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

  Chiều ngày 17/01/2023, Chi bộ Điện lực Đông Hải tổ chức Hội nghị tổng kết...

(16:01 - 19/01/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu tham dự chương trình tiếp nhận và trao tặng quà, nhà tình thương cho cán bộ đảng viên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

  Sáng ngày 17/01/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh...

(07:08 - 19/01/2023)

Hội nghị Tổng kết công tác Công tác xây dựng đảng năm 2022 của Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty

  Sáng ngày 17/01/2023, Chi bộ 2 – Cơ quan Công ty tổ chức Hội...

(07:05 - 19/01/2023)

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

  Chi bộ Điện lực Vĩnh Lợi xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023: “Phấn...

(10:53 - 17/01/2023)

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bạc Liêu tổ chức chương trình Xuân tình nguyện 2023

  Sáng ngày 14/01/2023, Đoàn cơ sở và Ban Nữ công...

(13:33 - 10/01/2023)

Đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu tham gia chạy Việt dã “We run we share – Chạy chia sẻ, chạy vui hơn”

  Nhằm phát động và triển khai chương trình chạy bộ, đi bộ gây...

(15:52 - 29/12/2022)

Cùng nhìn lại hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2022

  Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) được sự quan...

(13:07 - 19/12/2022)

Lễ gắn biển nhà “Mái ấp Công đoàn” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho CNVC-LĐ Điện lực Hồng Dân - Công ty Điện lực Bạc Liêu

  Chiều ngày 13/12/2022, được sự ủy quyền của Công đoàn Tổng...

(07:18 - 13/12/2022)

100% cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bạc Liêu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  Sáng ngày 09/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ...

(09:33 - 07/12/2022)

Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu tham dự học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  Thực hiện văn bản số 1617-CV/ĐUK ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ...