Tin tức & hoạt động

Kế hoạch Hệ thống điện

Đăng bởi | 09:01 | 05/01/2023

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa HTĐ năm 2022

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN TUẦN

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 52 (Từ ngày 26/12/2022-01/01/2023)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 51 (Từ ngày 19/12/2022-25/12/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 50 (Từ ngày 12/12/2022-18/12/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 49 (Từ ngày 05/12/2022-11/12/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 48 (Từ ngày 28/11/2022-04/12/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 47 (Từ ngày 21/11/2022-27/11/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 46 (Từ ngày 14/11/2022-20/11/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 45 (Từ ngày 07/11/2022-13/11/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 44 (Từ ngày 31/10/2022-06/11/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 43 (Từ ngày 24/10/2022-30/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 42 (Từ ngày 17/10/2022-23/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 41 (Từ ngày 10/10/2022-16/10/2022)

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tuần 40 (Từ ngày 03/10/2022-09/10/2022)

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÁNG

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 09

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 10

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 11

- Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa tháng 12

 

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN NĂM

- Kế hoạch bảo dưởng, sửa chữa năm 2023

 

Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ:

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 9-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 8-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 7-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 6-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 5-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 4-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 3-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 02-2022

- Lịch sử kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ tháng 01-2022


TIN LIÊN QUAN

(10:37 - 18/08/2023)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa HTĐ