Dịch vụ khách hàng

Lịch ngừng giảm cung cấp điện

Đăng bởi | 08:32 | 06/01/2023

Lịch sử ngừng, giảm cung cấp điện năm 2022

LỊCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2022

THÁNG 12/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/12/2022-30/12/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/12/2022-23/12/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/12/2022-18/12/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/12/2022-11/12/2022

THÁNG 11/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/11/2022-04/12/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/11/2022-27/11/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/11/2022-20/11/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/11/2022-13/11/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 31/10/2022-06/11/2022

THÁNG 10/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 24/10/2022-30/10/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/10/2022-23/10/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/10/2022-16/10/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 03/10/2022-09/10/2022

THÁNG 9/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/9/2022-02/10/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 19/9/2022-25/9/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 12/9/2022-18/9/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 05/9/2022-11/9/2022

THÁNG 8/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 29/8/2022-31/8/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 22/8/2022-28/8/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 15/8/2022-21/8/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 08/8/2022-14/8/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 01/8/2022-07/8/2022

THÁNG 7/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/7/2022-31/7/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 18/7/2022-24/7/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/7/2022-17/7/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/7/2022-10/7/2022

THÁNG 6/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 27/6/2022-03/7/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 20/6/2022-26/6/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 13/6/2022-19/6/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 06/6/2022-12/6/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 30/5/2022-05/6/2022

THÁNG 5/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 23/5/2022-29/5/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 16/5/2022-22/5/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 09/5/2022-15/5/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 02/5/2022-08/5/2022

THÁNG 4/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 25/4/2022-29/4/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 18/4/2022-24/4/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 11/4/2022-17/4/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 04/4/2022-09/4/2022

THÁNG 3/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/3/2022-03/4/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/3/2022-27/3/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/3/2022-20/3/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/3/2022-13/3/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 28/02/2022-06/3/2022

THÁNG 02/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 21/02/2022-27/02/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 14/02/2022-20/02/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 07/02/2022-13/02/2022

THÁNG 01/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 26/01/2022-30/01/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 17/01/2022-23/01/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 10/01/2022-16/01/2022

- Lịch ngừng giảm cung cấp điện từ ngày 03/01/2022-09/01/2022

Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện:

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2021

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2020

- Lịch sử lịch ngừng giảm cung cấp điện năm 2019


TIN LIÊN QUAN

(10:56 - 10/04/2023)

Thông báo Lịch ngừng, giảm cung cấp điện