Tin tức & hoạt động

Tin hoạt động trong Công ty

Đăng bởi Bùi Thanh Tuyền | 13:38 | 10/01/2023

Công ty Điện lực Bạc Liêu nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

  Năm 2022, trước bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, còn nhiều yếu tố rủi ro khó lường từ diễn biến dịch bệnh, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, lạm phát, biến động giá nguyên, nhiên liệu trên thế giới, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Bạc Liêu nói riêng. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ địa phương và Tổng công ty Điện lực miền Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ các cấp ủy Đảng, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn; thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép “Vừa thích ứng an toàn, linh hoạt vừa đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả hệ thống điện”, đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số; chia sẻ, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động, tiếp tục nâng cao công tác dịch vụ khách hàng với chất lượng ngày càng tốt hơn.

  Công ty thực hiện kế hoạch năm 2022 trong bối cảnh kinh tế tỉnh Bạc Liêu đang phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP tỉnh Bạc Liêu đạt 9,6%.

  NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, ĐẢM BẢO NHIỆM VỤ CUNG CẤP ĐIỆN

  Năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  - Sản lượng điện thương phẩm đạt 1.193.481.253 kW.h, tăng 5,01% so với năm 2021.

  - Tiết kiệm điện đạt 28,832 triệu kW.h, bằng 2,42% sản lượng điện thương phẩm, tăng 2,03% so với năm 2021 và đạt kế hoạch Tổng công ty giao (≥ 2,1% sản lượng điện thương phẩm).

  - Nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện, tăng cường cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội: Trong năm 2022, toàn Công ty phát triển được 8.764 khách hàng mới. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện: 243.175 hộ/243.873 hộ, đạt tỷ lệ 99,71%, trong đó:

  + Thành thị: 73.626/73.626 hộ, đạt 100%.   

  + Nông thôn: 169.549/170.247 hộ, đạt 99,59%.

  - Độ tin cậy cung cấp điện:

  + Thời gian mất điện bình quân khách hàng trong năm: 273,7 phút, thấp hơn mức kế hoạch 281 phút.

  + Số lần mất điện bình quân khách hàng trong năm: 2,38 lần, thấp hơn mức kế hoạch 2,66 lần.

  QUYẾT LIỆT NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH

  Trước nhiều khó khăn, làn sóng giá cả đầu vào liên tục tăng cao, nhưng được sự quan tâm từ Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, các sở ban ngành địa phương, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công ty Điện lực Bạc Liêu, đặc biệt là lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty đã chủ động quán triệt chủ đề năm, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt như: tăng cường kiểm tra khắc phục trước các khiếm khuyết lưới điện để giảm chi phí sửa chữa thường xuyên, tiết kiệm các chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác …, góp phần tiết kiệm chi phí phân phối điện, giảm lỗ dự kiến hơn 5,784 tỷ đồng, trong đó:

  - Mặc dù chi phí được giao định mức rất thấp, Công ty đã tiết kiệm 5,041 tỷ đồng;

  - Sau khi lùi, giãn tiến độ các công trình sửa chữa lớn theo kế hoạch của Tổng công ty, Công ty đã triển khai thực hiện và tiết kiệm thêm gần 743 triệu đồng;

  - Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền điện và nợ khó đòi.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

  NÂNG CAO CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

  Năm 2022, Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về giao dịch trực tuyến, dịch vụ cấp độ 4, dịch vụ điện theo phương thức điện tử, phát triển giao dịch khách hàng qua app, Zalo, Email, SMS đã mang lại hiệu quả và tiện lợi cho khách hàng sử dụng điện. Thời gian tiếp cận điện năng đạt chỉ tiêu.

  Công ty Điện lực Bạc Liêu phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, để phục vụ 264.528 khách hàng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  - Chỉ số tiếp cận điện năng: Năm 2022, giải quyết thủ tục cấp điện mới 95 khách hàng trạm chuyên dùng, với thời gian bình quân 2,652 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,238 ngày/khách hàng so với năm 2021, đạt tốt hơn 0,238 ngày/khách hàng so với chỉ tiêu Tổng công ty giao.

  - Vượt các chỉ tiêu khách hàng kết nối giao dịch qua môi trường số:

  + Qua app, zalo vượt mức kế hoạch giao: 77,2%, vượt 12,2% so kế hoạch.

  + Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, tốt hơn 5% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao (95%), tốt hơn 2,89% so với năm 2021. Trong đó: Tỷ lệ khách hàng trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Mobile Money đạt 23,04%, tốt hơn 3,04% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao.

  CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠT KẾ HOẠCH ĐỀ RA

  - Trong năm 2022, Công ty Điện lực Bạc Liêu triển khai thực hiện 20 công trình lưới điện (03 công trình lưới điện 110 kV và 17 công trình lưới điện 22 kV) khối lượng đầu tư: 103,58 km đường dây trung áp; 75,96 km đường dây hạ áp; tổng dung lượng trạm biến áp 52,725 MVA (trong đó dung lượng máy biến áp trạm 110 kV tăng 40 MVA), với tổng mức đầu tư 220,25 tỷ đồng; trong đó dự kiến cấp điện khoảng 528 hộ cho các khu vực vùng lõm.

  -Trong quá trình triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại về mặt bằng ngành điện phải phối hợp với địa phương xử lý, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ hoàn thành công trình. Trong năm 2022 đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 07 công trình gồm: 24,4 km đường dây trung áp; 34,8 km đường dây hạ áp, tổng dung lượng máy biến áp 43,863 MVA, trong đó cấp điện 438 hộ cho khu vực vùng lõm; 13 công trình còn lại tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng, khởi công và thi công hoàn thành trong năm 2023.

  - Một số công trình quan trọng đưa vào vận hành năm 2022:

  + Công trình 110 kV: Lắp máy biến áp T2 – 40 MVA trạm biến áp 110 kV Đông Hải.

  + Công trình lưới điện phân phối: 04 công trình cấp điện cho các hộ dân khu vực vùng lõm ngoài dự án 2081 thuộc khu vực thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai.

  Các công trình hoàn thành đã góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng điện và đồng thời giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ảnh: Nghiệm thu công trình lắp máy biến áp T2 – 40 MVA trạm biến áp 110 kV Đông Hải

  HOÀN THÀNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

  Kế thừa cơ bản những thành tựu đã đạt được từ năm 2021, Công ty đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Chuyển đổi số ngay từ đầu năm. Kết quả thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022, Công ty đã hoàn thành 100% theo kế hoạch Tổng công ty giao bao gồm 06 lĩnh vực trong đó có 42 mục tiêu (Tổng công ty chủ trì thực hiện 19 mục tiêu, Công ty chủ trì thực hiện 23 mục tiêu). Công tác Chuyển đổi số tại Công ty đã mang lại nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin với dữ liệu ngành Điện, đồng thời thúc đẩy quá trình ứng dụng Chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.

  Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tuyên truyền, quảng bá đến khách hàng nhằm mang lại nhiều tiện ích phục vụ, từ đó hàng loạt phương thức điện tử hóa đã được triển khai:

  - 100% số khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến cấp độ 4;

  - 100% dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử;

  - 100% khách hàng mua điện mới được ký hợp đồng điện tử;

  Ngoài ra, Công ty thực hiện áp dụng các lĩnh vực, hoạt động quản lý bao gồm: Triển khai phương pháp Bảo trì, bảo dưỡng mới theo tình trạng thiết bị (CBM); Dữ liệu quản lý đầu tư xây dựng được cập nhập đầy đủ trên phần mềm IMIS 2.0; Phát triển các ứng dụng hiện trường cho khối Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng (Phần mềm kiểm tra lưới điện, Nhánh rẽ khách hàng…).

  CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

  Trong những năm qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty giao thì việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội luôn được Công ty quan tâm. Công ty xem việc chia sẻ những khó khăn, mất mát của cộng đồng, xã hội là việc làm thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, là nét văn hóa của mỗi cá nhân cán bộ công nhân viên và của tập thể Công ty. Với tinh thần đó, trong năm 2022, Công ty đã tích cực tham gia và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội nhằm phục vụ cộng đồng và tri ân khách hàng với tổng số tiền hơn 1,49 tỷ đồng (trong đó: Ủng hộ cho Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt, “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Bạc Liêu phát động, Hỗ trợ kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, Hỗ trợ nhà đồng nghiệp, Hỗ trợ cho gia đình chính sách...).

  MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

  Năm 2022 đi qua với nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Công ty, tập thể cán bộ công nhân viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, thực hiện trọng trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thắp sáng niềm tin với khách hàng, người dân và sự chia sẻ, đồng thuận của cộng đồng, xã hội.

  Năm 2023, với dự báo sẽ còn rất nhiều thách thức, quán Triệt chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công ty Điện lực Bạc Liêu phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chung sức cùng Tổng công ty Điện lực miền Nam vượt qua khó khăn, đẩy mạnh “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, kiên định mục tiêu chuyển đổi số, đảm bảo nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn./.

Bùi Thanh Tuyền (phòng Kế hoạch và Vật tư)


TIN LIÊN QUAN

(13:19 - 22/03/2023)

Công ty Điện lực Bạc Liêu phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tại thị xã Giá Rai

  Ngày 16/3/2023, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị...

(13:12 - 22/03/2023)

Áp dụng công nghệ vệ sinh hotline thiết bị mang điện tại các trạm biến áp 110kV bằng nước áp lực cao phục vụ cung cấp điện trong những tháng mùa khô năm 2023

  Với tiêu chí nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo cung cấp...

(08:51 - 13/03/2023)

Điện lực Vĩnh Lợi họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  Chiều ngày 08/3/2023, Điện lực Vĩnh Lợi (ĐLVL) tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm...

(08:38 - 13/03/2023)

Điện lực thành phố Bạc Liêu tổ chức họp mặt nữ CNVC-LĐ

  Chiều ngày 08/3/2023, Điện lực thành phố Bạc Liêu (Điện lực) tổ...

(17:10 - 09/03/2023)

Tập huấn công tác lập dự toán sửa chữa lớn tại công ty điện lực bạc liêu

  Để chuẩn bị tốt công tác lập dự toán sửa chữa lớn năm 2024,...

(17:05 - 09/03/2023)

Chiến sĩ tự vệ cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu tham dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2023

  Nhằm triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023, Ban Chỉ huy...

(15:59 - 27/01/2023)

Hội nghị người lao động Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu năm 2023

  Vào chiều ngày 17/01/2023, Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu...

(10:58 - 17/01/2023)

Sự kiện Hội nghị người lao động

  Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2023, Điện lực Vĩnh Lợi long trọng tổ chức Hội...

(10:57 - 17/01/2023)

Lan tỏa yêu thương – Nối dài sự sống

  Sáng ngày 13/01/2023, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ...

(10:56 - 17/01/2023)

Điện lực Hồng Dân tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

  Sáng ngày 11/01/2023, được sự cho phép của Công ty Điện lực...