Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 15:30 | 11/03/2023

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 2210216 – Fax: 0291 3824200

Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị Rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị Rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. (trong đó tiến độ giám sát: kể từ ngày khởi công đến khi công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng).

2. Tên dự án: Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị Rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân.

3. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản và vốn vay.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 4 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

9. Hình thức bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ 00, ngày 03 tháng 4 năm 2023.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.


TIN LIÊN QUAN

(10:03 - 01/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Nâng cấp đường dây trung áp tuyến 482.5.4 từ trụ 482/56/106/06 đến trụ 482/56/106/42 đấu nối mạch vòng lộ ra trạm 110/22kV Hiệp Thành và trạm 110/22kV Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:40 - 30/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng đường dây trung áp lộ ra trạm 110/22kV Hiệp Thành đấu nối tuyến 483

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(08:07 - 23/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng mạch vòng đấu nối tuyến 475BL và tuyến 481.2, tuyến 481.2 và tuyến 475ST (tuyến kinh Cà Lăm, Sóc Trăng)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(13:11 - 12/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng Mạch 2 tuyến 472BL.1 đấu nối trạm 110/22kV Hòa Bình và các tuyến 472BL.9, 474G.8

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:57 - 04/05/2023)

TBMT: Gói thầu số 1: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023; Gói thầu số 2: Mua sắm Sứ cách điện các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023; Gói thầu số 4: Mua sắm dây cáp điện các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:27 - 28/04/2023)

TBMT: Cung cấp dịch vụ bảo vệ 08 tháng cuối năm 2023 các trạm 110kV không người trực vận hành thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:42 - 26/04/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Mua sắm trụ điện, đà cản và đế neo các loại thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:52 - 24/04/2023)

TBMT: Gói thầu Mua sắm bình giữ nhiệt

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(15:30 - 11/03/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo hệ thống AC/DC và trang bị rơ le 87B TBA 110/22kV Hồng Dân

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(16:08 - 08/03/2023)

TBMT: Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ an toàn, đồ nghề, thi công, PCCC và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...