Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi | 15:14 | 11/05/2023

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:
 0291.2210270

  I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2023:

  1. Về tình hình cung cấp điện: Trong tháng 4/2023, Công ty Điện lực Bạc Liêu (Công ty) đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, trọng tâm cung cấp điện phục vụ Kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân khóa IX; kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày chiến thắng 30/4; Ngày Quốc tế lao động 01/5 và Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện nhận: Tháng 4 là 125.413.666 kW.h, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 là 446.570.955 kW.h, tăng 6,57% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022; sản lượng ngày lớn nhất 4.519.524 kW.h, tăng 11,24% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022 và công suất ngày lớn nhất (Pmax) là 220,72 MW (ngày 22/4/2023), tăng 11,53% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022.  

  3. Sản lượng điện thương phẩm:  Năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao Công ty kế hoạch điện thương phẩm là 1.250.000.000 kW.h, tăng 5% so với thực hiện năm 2022. Trong tháng 4, sản lượng thực hiện 108.455.173 kW.h, tăng 0,70% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phầm toàn Công ty là 377.128.307 kW.h, chiếm 30,17% kế hoạch và giảm 0,75% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022. Điện thương phẩm giảm chủ yếu các thành phần chiếm tỷ trọng cao như: Nông - Lâm nghiệp - Thuỷ sản (tỷ trọng 21,37%) giảm 7,45% sản lượng; Công nghiệp – Xây dựng (tỷ trọng 21,76%) giảm 4,13% sản lượng.

  4. Độ tin cậy cung cấp điện:

  Kết quả thực hiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tháng 4 (thực hiện/kế hoạch): Số lần mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) khách hàng 0,2079/0,2517 lần; thời gian mất điện bình quân (SAIDI) khách hàng 18,2486/26,3337 phút; số lần mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) khách hàng 0,1068/0,2508 lần. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, MAIFI 0,4365/2,27 lần; SAIDI 62,9365/258 phút; SAIFI 0,4633/2,43 lần.  

  5. Phát triển khách hàng:

  - Trong tháng 4 phát triển được 681 khách hàng mới. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, toàn Công ty phát triển được 2.620 khách hàng mới, trong đó: 2.220 khách hàng gắn mới điện sinh hoạt, 400 khách hàng gắn mới điện ngoài sinh hoạt (có 148 khách hàng gắn mới điện để nuôi tôm).

  - Tỷ lệ hộ dân có điện (chỉ tính điện sinh hoạt) 244.750/245.223 hộ, đạt 99,81%, tăng 0,07% so với tháng 03/2023 (99,74%).

  6. Về tiết kiệm điện:

  - Tiết kiệm điện tháng 4 là 2.602.861 kW.h, tăng 7,56% so với tháng 03/2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, tiết kiệm điện toàn tỉnh là 9.614.674 kW.h, tương ứng tiết kiệm 2,34% sản lượng điện thương phẩm, tăng 5,22% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022.

  - Phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực. Tuyên truyền tiết kiệm điện trên Báo Bạc Liêu.

   7. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  - Đối với khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 2,83 ngày/khách hàng, cao hơn 0,099 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2022, tốt hơn 2,17 ngày/khách hàng so với quy định (nhỏ hơn hoặc bằng 5 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình là 3,18 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,852 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2022 và đạt so với quy định (nhỏ hơn hoặc bằng 5 ngày/khách hàng).

  - Đối với khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 2,61 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,643 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2022; khu vực nông thôn 2,93 ngày/khách hàng, tốt hơn 0,939 ngày/khách hàng so với cùng kỳ năm 2022 và đạt so với quy định (nhỏ hơn hoặc bằng 5 ngày/khách hàng).

  8. Công tác dịch vụ khách hàng - Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Công tác dịch vụ khách hàng: Công ty hiện cung cấp điện đến 266.392 khách hàng (trong đó có 244.750 khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 21.642 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt). Trong tháng 4, tiếp nhận 4.828 yêu cầu của khách hàng từ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng (TTCSKH), nhiều hơn 562 yêu cầu so với tháng 03 và xử lý đúng hạn 4.804/4828 yêu cầu, còn 24 yêu cầu xử lý trễ hạn do nguyên nhân khách quan. Lũy kế 4 tháng, toàn Công ty tiếp nhận và xử lý đúng hạn 16.829/16.905 yêu cầu, tỷ lệ giải quyết yêu cầu khách hàng đúng thời gian cam kết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 99,55%, tốt hơn 1,55% so với kế hoạch (98%).

  - Dịch vụ điện trực tuyến: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH, App Zalo đạt 31,49%, thấp hơn 18,51 so với kế hoạch (50%).

  - Thay thế công tơ điện tử: Đến hết tháng 4/2023, toàn Công ty có 262.643 công tơ có khả năng thu thập dữ liệu từ xa, chiếm 99,76 %/tổng số 263.265 công tơ đang vận hành trên lưới và tăng 1,85% so với tháng 03/2023.

  9. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ): Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tháng 4 năm 2023 đạt 100%, tốt hơn 5% so với chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Nam giao (95%) và tốt hơn 7,18% so với cùng kỳ năm 2022.

  II. Một số nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023:

  1. Về công tác cung cấp điện:

  Với nhận định trong tháng 5 này, tình hình nắng nóng sẽ tăng mạnh về cường độ, số ngày nắng nóng dự báo sẽ nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Do đó, nhu cầu tiêu thụ điện dự báo cũng sẽ tăng mạnh. Công ty Điện lực Bạc Liêu kêu gọi người dân và khách hàng sử dụng điện triệt để tiết kiệm điện để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện. Mục tiêu tháng 5/2023 là tiếp tục cung ứng đủ điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  2. Sản lượng điện nhận: Dự kiến sản lượng toàn Công ty tháng 5/2023 khoảng 124.912.910 kW.h, sản lượng bình quân ngày 4.029.449 kW.h.

  3. Sản lượng điện tiêu thụ: Dự kiến sản lượng tháng 5/2023 khoảng 113.000.000 kW.h, tăng 6,04 % so với cùng kỳ năm 2022 (106.563.692 kW.h).

  4. Độ tin cậy cung cấp điện: Kế hoạch tháng 5/2023:

  - Số lần mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) khách hàng 0,2217 lần.

  - Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) khách hàng 23,3333 phút.

  - Số lần mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) khách hàng 0,2208 lần.

  5. Phát triển khách hàng:

  Kế hoạch tháng 5/2023: Dự kiến phát triển 650 khách hàng mới. Trong đó: 450 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; 200 khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (có 50 khách hàng sử dụng điện nuôi tôm).

  6. Chỉ số tiếp cận điện năng:

  Kế hoạch tháng 5/2023: Dự kiến khách hàng mua điện qua trạm chuyên dùng, thời gian cấp điện trung bình 4 ngày/khách hàng; khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt, thời gian cấp điện trung bình 3,5 ngày/khách hàng; khách hàng mua điện sinh hoạt, thời gian giải quyết cấp điện trung bình: Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là 2,5 ngày/khách hàng và khu vực nông thôn là 3,5 ngày/khách hàng.

  7. Công tác tiết kiệm điện:

  - Duy trì phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của các Điện lực.

  - Tuyên truyền phòng tránh tiền điện tăng cao mùa nắng nóng và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên Đài Truyền thanh các huyện/thị xã/thành phố và Báo Bạc Liêu; phát tờ rơi tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện sinh hoạt có mức tiêu thụ > 400 kW.h/tháng.

  - Phối hợp Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

  8. Công tác dịch vụ khách hàng – Dịch vụ điện trực tuyến:

  - Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích, vận động khách hàng, đặc biệt là khách hàng khu vực nông thôn sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

  - Tuyên truyền phòng tránh hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng trên đài phát thanh Bạc Liêu và trên Báo Bạc Liêu.

  - Tiếp tục quảng bá và hướng dẫn khách hàng cài đặt app CSKH.

  9. Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ): Kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt tháng 4/2023 là 100%.

  10. Về công tác đầu tư xây dựng lưới điện: Tập trung thi công các công trình điện trọng điểm (Cấp điện các tuyến chưa có điện ngoài dự án 2081 khu vực các xã Tân Phong, Phong Thạnh Tây và thị xã Giá Rai - tỉnh Bạc Liêu; Xây dựng đường dây trung áp lộ ra trạm 110/22kV Đông Hải và công trình tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức và tái cấu trúc tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu năm 2023) để sớm đưa vào vận hành, nhằm góp phần giảm tổn thất điện năng, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  11. Một số công tác khác:

  - Triển khai các chương trình hưởng ứng "Tháng công nhân năm 2023".

  - Tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng phù hợp với điều kiện mới trên địa bàn tỉnh./.


TIN LIÊN QUAN

(07:36 - 13/11/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(09:07 - 09/10/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(09:26 - 11/09/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 8 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:35 - 08/08/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 7 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(08:02 - 10/07/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 6 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:51 - 09/06/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(15:14 - 11/05/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(11:06 - 07/04/2023)

TCBC-PCBL: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 4 NĂM 2023

  Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc...

(08:58 - 10/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 02 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...

(14:28 - 09/02/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU THÁNG 01 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ...