Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 14:08 | 12/06/2023

TBMT: Gói thầu tư vấn giám sát khảo sát các công trình lưới điện năm 2023 (đợt 1)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu

Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 2210216 – Fax: 0291 3824200

Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát các công trình lưới điện năm 2023 (đợt 1).

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát các công trình lưới điện năm 2023 (đợt 1).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. (trong đó tiến độ giám sát khảo sát: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hồ sơ BCKT-KT ĐTXD công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng năm 2023 – Công ty Điện lực Bạc Liêu.

3. Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản Tổng công ty Điện lực miền Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến 15 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 07 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

9. Hình thức bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ 00, ngày 03 tháng 07 năm 2023.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.


TIN LIÊN QUAN

(07:22 - 10/11/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 07 công trình lưới điện 22kV năm 2024

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:06 - 06/11/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm vật liệu điện trạm biến áp 110kV, hệ thống SCADA, hệ thống đo xa appmeter, hệ thống cáp quang và bảo hiểm dự án Hoàn thiện hệ thống Rơ le bảo vệ F87L trạm 110kV Vĩnh Hậu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:31 - 30/10/2023)

TBMT: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, vật liệu điện trạm biến áp 110kV, hệ thống SCADA và bảo hiểm dự án Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ và hệ thống Rơ le bảo vệ trạm 110kV Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:09 - 26/10/2023)

TBMT: Gói thầu Xây lắp các công trình lưới điện năm 2023 – đợt 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(06:47 - 11/09/2023)

TBMT: Gói thầu Xây lắp các công trình lưới điện năm 2023 – đợt 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:54 - 29/08/2023)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

(11:07 - 19/07/2023)

TBMT: Gói thầu: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:26 - 17/07/2023)

TBMT: Gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2023 (đợt 1)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:59 - 26/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng phát tuyến 22kV đấu nối lộ ra trạm 110/22kV Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:51 - 26/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát khảo sát phục vụ lập BCKT-KT ĐTXD công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức, phục vụ tái cấu trúc tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu (bổ sung)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...