Đấu thầu

Thông báo mời thầu

Đăng bởi | 11:07 | 19/07/2023

TBMT: Gói thầu: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu
Địa chỉ: số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 2210216 – Fax: 0291 3824200
Mã số thuế: 0300942001 – 029

1. Tên gói thầu: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023.

2. Loại gói thầu: phi tư vấn

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Tên dự án: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

5. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

8. Thời gian phát hành E-HSYCBG: Từ lúc đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến thời điểm đóng thầu 16 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2023.

9. Địa điểm phát hành E-HSYCBG: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

10. Phát hành 01 bộ E-HSYCBG: Miễn phí.

11. Thời điểm mở thầu: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu./.


TIN LIÊN QUAN

(07:22 - 10/11/2023)

TBMT: Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 07 công trình lưới điện 22kV năm 2024

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:06 - 06/11/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm vật liệu điện trạm biến áp 110kV, hệ thống SCADA, hệ thống đo xa appmeter, hệ thống cáp quang và bảo hiểm dự án Hoàn thiện hệ thống Rơ le bảo vệ F87L trạm 110kV Vĩnh Hậu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:31 - 30/10/2023)

TBMT: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt, vật liệu điện trạm biến áp 110kV, hệ thống SCADA và bảo hiểm dự án Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ và hệ thống Rơ le bảo vệ trạm 110kV Bạc Liêu

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:09 - 26/10/2023)

TBMT: Gói thầu Xây lắp các công trình lưới điện năm 2023 – đợt 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(06:47 - 11/09/2023)

TBMT: Gói thầu Xây lắp các công trình lưới điện năm 2023 – đợt 1

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(09:54 - 29/08/2023)

Thông báo đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

(11:07 - 19/07/2023)

TBMT: Gói thầu: Chọn Đơn vị tổ chức đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý năm 2023

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:26 - 17/07/2023)

TBMT: Gói thầu: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán các công trình lưới điện 22kV năm 2023 (đợt 1)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(10:59 - 26/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 3: Xây lắp công trình Xây dựng phát tuyến 22kV đấu nối lộ ra trạm 110/22kV Hòa Bình

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...

(07:51 - 26/06/2023)

TBMT: Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát khảo sát phục vụ lập BCKT-KT ĐTXD công trình Tăng cường công suất các trạm biến áp vận hành lớn hơn 80% công suất định mức, phục vụ tái cấu trúc tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Bạc Liêu (bổ sung)

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Bạc Liêu Địa chỉ: số 39 Tôn Đức...