Về chúng tôi

Giới thiệu Công ty Điện lực (HTML)


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Điện lực Bạc Liêu là tiền thân của Công ty Điện lực Bạc Liêu, được thành lập trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ (01/4/1997). Từ ngày 14/4/2010, theo quyết định số 235/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Điện lực Bạc Liêu thành Công ty Điện lực Bạc Liêu là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Từ khi thành lập, chức năng của Điện lực Bạc Liêu là sản xuất kinh doanh điện năng, đến năm 2004 được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ kinh doanh viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 2012, kinh doanh viễn thông công cộng đã chuyển toàn bộ cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nên chức năng nhiệm vụ chính của Công ty hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

1.101,4 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

252.098 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 1.780 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 5,7%

Tiết kiệm 47,56 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo