Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Đơn vị Hồng Dân

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Văn Cầu

Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 0963 720 665

Xem thêm

Điện lực hồng dân

Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại : 02912224466

Đơn vị Hòa Bình

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Minh Đương

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912218423

Xem thêm

Điện lực HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912218423

Đơn vị Giá Rai

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Tấn Đức

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02912212715

Xem thêm

Điện lực giá rai

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02912212715

Đơn vị Vĩnh Lợi

GIÁM ĐỐC: Trần Hữu Khương

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 0963 868 698

Xem thêm

Điện lực VĨNH LỢI

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912217111

Đơn vị Tp Bạc Liêu

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Minh Hoà

Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912242444

Xem thêm

Điện lực THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912242444

Đơn vị Đông Hải

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Phúc Huy

Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912214368

Xem thêm

Điện lực ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912214368

Đơn vị Phuoc Long

GIÁM ĐỐC: Võ Minh Tân

Địa chỉ: Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long - Huyện Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 0291 2480808

Xem thêm

Điện lực PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912480808