Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 39 Tôn Đức Thắng, khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: (0291) 2210 270

Fax: (0291) 3824 200

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống