Về chúng tôi

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Điện lực Đông Hải

GIÁM ĐỐC: PGĐ phụ trách Trần Chí Cường

Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Điện lực Đông Hải

Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912214368

Điện lực Giá Rai

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Tấn Đức

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Điện lực Giá Rai

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02912212715

Điện lực Hòa Bình

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Minh Đương

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Điện lực Hòa Bình

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912218423

Điện lực Hồng Dân

GIÁM ĐỐC: Huỳnh Văn Cầu

Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Xem thêm

Điện lực Hồng Dân

Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02912224466

Điện lực Phước Long

GIÁM ĐỐC: Võ Minh Tân

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Điện lực Phước Long

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912480808

Điện lực thành phố Bạc Liêu

GIÁM ĐỐC: Nguyễn Minh Hòa

Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Điện lực thành phố Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912242444

Điện lực Vĩnh Lợi

GIÁM ĐỐC: Trần Hữu Khương

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Xem thêm

Điện lực Vĩnh Lợi

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912217111