Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

Điện lực hồng dân

Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại : 02912224466

Điện lực HOÀ BÌNH

Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912218423

Điện lực giá rai

Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02912212715

Điện lực VĨNH LỢI

Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912217111

Điện lực THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912242444

Điện lực ĐÔNG HẢI

Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912214368

Điện lực PHƯỚC LONG

Địa chỉ: Ấp Long Thành, Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Số điện thoại: 02912480808