ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
- Địa chỉ: Số 85 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. - Điện thoại: 0291.2242.444   - Fax: 0291.3955252 - Giám đốc: Nguyễn Minh Hoà - Điện thoại di động: 0962.521369 - Điện thoại cơ quan: 0291.2210231 - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC VĨNH LỢI
- Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. - Điện thoại: 0291.2217111         - Fax: 0291.3830888 - Giám đốc: Trần Hữu Khương - Điện thoại di động: 0963.868698 - Điện thoại cơ quan: 0291.2217222 - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC HOÀ BÌNH
- Địa chỉ: Ấp Chùa Phật, thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291.2218423 - Fax: 0291.3883124 - Giám đốc: Nguyễn Minh Đương - Điện thoại di động: 0963.728942 - Điện thoại cơ quan: 0291.2217902 - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC GIÁ RAI
- Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291.2212.715   - Fax: 0291.3850.831 - Giám đốc: Huỳnh Tấn Đức - Điện thoại di động: 0963.635763 - Điện thoại cơ quan: - Điện thoại Chăm sóc khách hàng: 0291.2212708 - Điện thoại trực sửa điện: 0291.2212709
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC ĐÔNG HẢI
- Địa chỉ: Ấp Gò Cát, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291.2214368    - Fax: 0291.3840335 - Giám đốc: Ông Nguyễn Phúc Huy - Điện thoại di động: 0967.962777 - Điện thoại cơ quan: 0291.2213872 - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC PHƯỚC LONG
- Địa chỉ: Ấp Long Thành - Thị Trấn Phước Long - Huyện Phước Long - Tỉnh Bạc Liêu. - Điện thoại: 0291.2480808    - Fax: 0291.3864303 - Giám đốc: Võ Minh Tân - Điện thoại di động: 0962.520709   Điện thoại cơ quan: 0291.2215700. - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
ĐIỆN LỰC HỒNG DÂN
- Địa chỉ: Khu hành chánh, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291.2224466   - Fax: 0291.3876822 - Giám đốc: Huỳnh Văn Cầu - Điện thoại di động: 0963.720665       - Điện thoại cơ quan: 0291.2214700 - Điện thoại Chăm sóc khách hàng và trực sửa chữa điện: 19001006 - 19009000
Chi tiết...
 
Đầu trang