CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 39 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TPBL, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.2210 270 - 2242 455 - Fax: 0291.3824 200

Giám đốc: Trần Quyền Dự

   

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

 

  Điện lực Bạc Liêu là tiền thân của Công ty Điện lực Bạc Liêu, được thành lập trên cơ sở tách ra từ Điện lực Minh Hải cũ (01/4/1997). Từ ngày 14/4/2010, theo quyết định số 235/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Điện lực Bạc Liêu thành Công ty Điện lực Bạc Liêu là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý, sản xuất, kinh doanh điện năng và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

  Từ khi thành lập, chức năng của Điện lực Bạc Liêu là sản xuất kinh doanh điện năng, đến năm 2004 được bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ kinh doanh viễn thông công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đến năm 2012, kinh doanh viễn thông công cộng đã chuyển toàn bộ cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel nên chức năng nhiệm vụ chính của Công ty hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng.

  Khi mới thành lập, Bạc Liêu là tỉnh có nhiều huyện vùng sâu, vùng xa, có nơi cách trung tâm tỉnh trên 60km, địa hình có nhiều kênh rạch, hệ thống lưới điện cũ nên việc cung cấp điện gặp nhiều khó khăn, không ổn định, sụt áp trầm trọng, tổn thất cao, có nơi phải mua điện từ các tỉnh lân cận. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lạc hậu, kém phát triển. Số hộ dân mua điện trực tiếp là 11.327 hộ (còn lại là sử dụng qua điện kế tổng), với 220 km đường dây trung áp, 337 km đường dây hạ áp, 454 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 40.620 kVA.

  Từ những khó khăn trên Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tập trung cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn, ổn định điện áp vùng sâu, vùng xa, bên cạnh đó phát triển lưới điện thành thị, tạo nhiều mạch vòng đảm bảo việc cung cấp điện. Đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu số hộ dân có điện sử dụng là 236.730 hộ tăng 20,90 lần, với 2.767,26 km đường dây trung áp tăng 12,58 lần, 3.848,92 km đường dây hạ áp tăng 11,42 lần và 5.453 trạm biến áp phân phối tăng 12,01 lần, tổng dung lượng 780.352 kVA tăng 19,21 lần.

  Trong những năm qua, sản lượng điện thương phẩm tăng cao và thường vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Năm 1997 điện thương phẩm thực hiện 44,278 triệu kWh thì đến năm 2020 thực hiện 1.101,4 triệu kWh tăng 24,87 lần.

Những năm qua, Công ty Điện lực Bạc Liêu không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm do Tổng công ty giao, như: Tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tỉ lệ điện tổn thất, tăng giá bán bình quân, tăng doanh thu bán điện, giảm tỉ lệ tồn thu tiền điện . . . vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà năm sau cao hơn năm trước và bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

  Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ thống điện trong tỉnh, Công ty Điện lực Bạc Liêu còn chú trọng đến công tác kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo lực lượng lao động giỏi về nghề nghiệp, vững về chính trị, đảm bảo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến nay Công ty Điện lực Bạc Liêu có 01 Văn phòng, 10 phòng, 01 ban Quản lý dự án, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và 07 Điện lực quản lý theo 07 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố với mô hình quản lý phân cấp, bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu về điện cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Công tác an ninh quốc phòng: Vừa sản xuất kinh doanh vừa sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm Công ty phối hợp Tỉnh đội tổ chức huấn luyện cho lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Công ty theo quy định của cơ quan quân sự cấp trên. Đây là lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới luôn được Công ty quan tâm tổ chức thực hiện. Mạng LAN, WAN của Công ty đã được kết nối với Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc. Nhiều nghiên cứu của Tổng công ty đã được triển khai và phát huy hiệu quả rất tốt trong quá trình quản lý, điều hành, ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện như: sử dụng phần mềm PSS/ADEPT trong tính toán, mô phỏng các bài toán lưới điện, chương trình Quản lý giao nhận điện năng (đo ghi từ xa), chương trình Quản lý sửa chữa lớn, chương trình văn phòng điện tử (E-Office), quản lý tài chính, vật tư (FMIS), hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS), quản lý nhân sự (HRM), sử dụng các thiết bị bù ứng động, thiết bị đo nhiệt độ từ xa, cách điện rắn trong các thiết bị TU, TI, máy cắt trung thế, Recloser, sử dụng sứ Polymer thay thế cho sứ thủy tinh, vệ sinh cách điện hotline, sửa chữa điện hotline, ứng dụng máy tính bảng phục vụ khảo sát, cấp điện cho khách hàng sau trạm biến áp công cộng ...

  Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, công đoàn đã chủ động phối hợp chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng dân chủ cơ sở, hàng năm sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy chế như: Quy chế chi trả tiền lương, Quy chế giao kết, Quy chế thi đua khen thưởng... đến nay các chế độ, chính sách được các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất cho người lao động luôn được các cấp thực hiện tốt. Trong những năm qua, đã tổ chức thăm hỏi và trợ cấp bằng tiền 3.484 lượt CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tham quan trong, ngoài nước cho 1.432 lượt CNVC-LĐ; khám sức khoẻ định kỳ cho 100% CNVC-LĐ. Hoạt động văn thể mỹ cũng luôn được các cấp công đoàn quan tâm đầu tư và tổ chức định kỳ thường xuyên tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Thông qua các đợt hội thao, hội diễn định kỳ do Tổng công ty tổ chức, phong trào văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao đã thu hút vận động viên, diễn viên không chuyên tham gia. Trong công tác xã hội đã tham gia xây dựng 145 nhà tình thương, tình nghĩa với số tiền 3.025 triệu đồng, 24 căn nhà mái ấm công đoàn với số tiền là 1.225 triệu đồng; hỗ trợ 24 căn nhà đồng nghiệp cho CNVC-LĐ với số tiền là 1.335 triệu đồng, thăm hỏi CNVC-LĐ nghỉ hưu, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn 1.609,024 triệu đồng; vận động CNVC-LĐ cứu trợ đồng bào bị thiên tai lụt bão, ủng hộ xã hội từ thiện 8.169,104 triệu đồng và tổ chức vui chơi giải trí cho hoạt động thiếu nhi là 2.675,909 triệu đồng.

  Công tác phát triển đoàn viên cũng được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt, từ năm 1997 đến năm 2020 đã kết nạp được 717 đoàn viên mới; kết nạp 109 đảng viên mới vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua Công ty Điện lực Bạc Liêu được khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý:

  - Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 2016;

  - Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước năm 2010;

  - Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2003;

  - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, 2014;

  - Bằng khen của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) năm 1999, 2001, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020;

  - Bằng khen của Bộ Công an năm 1999, 2003, 2004, 2010, 2012;

  - Bằng khen của Bộ Tài chính năm 2004;

  - Bằng khen của Bộ Y tế năm 2007;

  - Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 1997;

  - Bằng khen của UBND tỉnh từ năm 1999 đến 2019;

  - Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 1998, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019.

  - Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018.

  - Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an năm 2003, 2005, 2008, 2017;

  - Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh năm 2000, 2007, 2009, 2010;

  - Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2000, 2010.

  Đạt được những thành tích trên là nhờ sự lãnh đạo của Ban Giám đốc Công ty, sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành, các cấp tỉnh Bạc Liêu và đặc biệt là sự đoàn kết một lòng của toàn thể CNVC-LĐ trong Công ty.    

  Thời gian tới, Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát triển và củng cố hệ thống lưới điện trong toàn tỉnh. Đáp ứng nhu cầu cấp điện cho khách hàng, tập trung phát triển lưới điện cho các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2021