Bộ Công thương báo cáo thông tin liên quan giá điện
Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án tăng giá điện theo Nghị Quyết số 30/NQ-CP
Chi tiết...
Hướng dẫn sử dụng công cụ tính tiền điện trên website Trung tâm chăm sóc khách hàng
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bạc Liêu thông báo giá bán điện mới áp dụng kể từ ngày 20/3/2019
Chi tiết...
Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
Chi tiết...
Định mức giá điện cho người lao động, sinh viên thuê trọ
Chi tiết...
Thông báo giá bán điện năm 2017
Thông báo giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 của Công ty Điện lực Bạc Liêu
Chi tiết...
Quyết định về giá bán điện 2017
Quyết định về giá bán điện 2017 của Bộ Công Thương
Chi tiết...
 
Đầu trang

 
Đầu trang